Suomessa käytettävät katemateriaalit ja kattorakenteet soveltuvat paloturvallisuuden kannalta hyvin aurinkosähköjärjestelmille

Mari Kujala

Suomessa ei ole paloturvallisuusvaatimuksia pientaloihin, kun niihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Pientalojen järjestelmien asennuksissa noudatetaan siis aurinkopaneelien valmistajan ohjeita. Paloturvallisuusvaatimukset keskittyvät laajoihin aurinkopaneelikenttiin. Syttymisriskit kuitenkin ovat samat pientalojen aurinkopaneeleissa kuin laajoissa aurinkopaneelikentissä. Syttymisriskit ovat aurinkopaneelien ja liittimien kuumat pisteet. Näiden syttymisriskien lisäksi, aurinkopaneelit vaikuttavat katteen palokäyttäytymiseen. Aurinkopaneelien pinta heijastaa katteen pinnalle lämpösäteilyä, joka lisää palon leviämistä katteella.

Keväällä 2021 valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä selvitettiin, millainen on hyvä katemateriaali ja kattorakenne paloturvallisuuden kannalta, kun pientaloon ollaan asentamassa aurinkosähköjärjestelmää. Tutkimuksen perusteella kaikki Suomessa käytettävät katemateriaalit ja kattomuodot soveltuvat aurinkosähköjärjestelmille. 

Opinnäytetyössä selvitettiin katemateriaalin ja kattomuotojen lisäksi, miten kattojen kunto tarkastettiin ennen aurinkosähköjärjestelmän asennusta, saiko pientalon omistajat kattojen hoito-ohjeita ja millaista paloturvallisuusneuvontaa pientalojen omistajat saivat aurinkosähköjärjestelmien toimittajilta.

Tutkimuksessa selvisi, että kattojen kunto tarkistettiin silmämääräisesti, mikä aiheutti aurinkosähköjärjestelmien asentajille asennustilanteessa välillä yllätyksiä. Yllätyksiä olivat mm. kattorakenteiden heikko kunto tai maalipinnan heikko laatu. Yleensä pientalon omistajat eivät saaneet kattojen hoito-ohjeita vaan ohjeet keskittyivät enemmän aurinkopaneeleiden huollettavuuteen. Paloturvallisuusneuvontaa pientalon omistajat eivät saaneet ollenkaan. Aurinkosähköjärjestelmien toimittajat kertoivat turvakytkimen paikan, mutta tutkimuksessa selvisi, että pientalon omistajat eivät saaneet tarkempaa paloturvallisuusneuvontaa. Opinnäytetyön aihe liittyi SAMK:ssa käynnissä olevaan Palosuojelurahaston rahoittamaan Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa -hankkeeseen.

Uusi suositusohje pientalon omistajille 

Pientalojen omistajilta puuttui koostettua tietoa siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon aurinkosähköjärjestelmää asennettaessa. Tähän tarpeeseen on vastattu ja keväällä ilmestyi uusi suositusohje pientalon omistajille liittyen aurinkosähköjärjestelmän asennukseen. Hyvä katemateriaali asennettaessa aurinkosähköjärjestelmää on ehjä ja kattorakenne on sellainen, että katon teknistä käyttöikää on vielä paljon jäljellä.

Tutustu opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/377110.

Opinnäytetyön Liitteessä 1 on suositusohje siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun pientaloon asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Uutta tutkittua tietoa aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta palotilanteessa

Oikein toteutettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen tapa tuottaa puhdasta energiaa omalta katolta. Kiinteistön tulipalossa aurinkosähköjärjestelmä kuitenkin tuottaa erilaisia riskejä, jotka tulisi huomioida riippumatta palon syttymissyystä.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on tutkinut aurinkosähköjärjestelmän toimintaa palotilanteissa sekä sitä, miten järjestelmä vaikuttaa pelastushenkilöstön työturvallisuuteen. Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa keväällä 2021 toteutetussa polttotapahtumassa poltettiin pienoismökki, johon oli asennettu määräysten mukainen aurinkosähköjärjestelmä. Polttotapahtuma toteutettiin Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella.

Polttotapahtuman tavoitteena oli luoda ymmärrystä aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta tulipalotilanteissa. Tutkimusaineiston pohjalta on laadittu ilmainen ja kaikille avoin koulutusaineisto. Aineistossa on oma osuus rakentamiseen liittyen ja siinä on esitetty mm. polttotapahtumassa poltetun rakennuksen rakenteiden valokuvia ja lämpökamerakuvia tulkintoineen. Koulutusaineistoa voi hyödyntää pelastusalan ammattilaiset mutta myös järjestelmän suunnittelijat ja toteuttaja sekä rakennusalan ammattilaiset.

Linkki: Satakunnan ammattikorkeakoulun tuottama Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa -koulutusmateriaali on saatavilla Moodle-alustalla (vaatii kirjautumisen).
SAMKin Moodle: Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

Kuvassa pieni mökki, joka on sytytetty palamaan, jotta voidaan testata, miten katolla olevat aurinkopaneelit käyttäytyvät palotilanteessa.
Täyden palon vaiheessa oleva mökki, jossa aurinkosähköjärjestelmä tuottaa edelleen sähköä. Kuva: Mari Kujala

Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla.